آموزش جعل كارنامه آموزش جعل كارنامه

كارنامه جعلي - جعل كارنامه دانش آموزان

چطوري كارنامه جعلي تقلبي درست كنم | دانلود كارنامه جعلي

حتما شماهم مثل من امسال نتونستيد خوب درس بخونيد و نمراتتون تو كارنامه بد شد آره؟
اصلا نگران نباشيد، بريد توي اين سايت و يه كارنامه با نمرات خوب براي خودتون بسازيد
چگونه كارنامه جعلي درست كنيم , ساختن كارنامه جعلي , چگونه كارنامه تقلبي بسازيم , چطوري كارنامه جعلي تقلبي درست كنم | دانلود كارنامه جعلي , كارنامه جعلي كارنامه تقلبي ساخت كارنامه تقلبي
چطوري كارنامه جعلي درست كنم | دانلود كارنامه جعلي
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
آموزش جعل كارنامه , جعل كارنامه , جعل كارنامه با فتوشاپ , جعل كارنامه پيش دانشگاهي , جعل كارنامه دانشگاه , جعل كارنامه دبيرستان , جعل كارنامه دبيرستن , جعل كارنامه در سه دقيقه , جعل كارنامه راهنمايي , چگونه كارنامه جعلي بسازيم , چگونه كارنامه جعلي درست كنيم , دانلود كارنامه جعلي , راه هاي جعل كارنامه , روش جعل كارنامه , ساخت كارنامه جعلي , ساخت كارنامه جعلي دبيرستان , ساختن كارنامه جعلي , كارنامه پيش دانشگاهي , كارنامه جعلي , كارنامه جعلي پيش دانشگاهي , كارنامه جعلي دانشگاه , كارنامه جعلي دبيرستان , كارنامه جعلي راهنمايي , كارنامه جعلي متوسطه , كارنامه دوم دبيرستان , كارنامه راهنمايي , كارنامه متوسطه اول , كارنامه ي جعلي , نرم افزار جعل كارنامه , نرم افزار جعل كارنامه دبيرستان , جعل كارنامه كنكور , جعل كارنامه , جعل كارنامه دبيرستان , جعل كارنامه دانشگاه , جعل كارنامه با فتوشاپ , جعل كارنامه مدرسه , جعل كارنامه رايگان , جعل كارنامه با گوشي , جعل كارنامه كنكور سراسري , جعل كارنامه راهنمايي , كارنامه جعلي , كارنامه جعلي رايگان , كارنامه جعلي كنكور , كارنامه جعلي دبيرستان رايگان , كارنامه جعلي ساز , كارنامه جعلي راهنمايي , كارنامه جعلي دانشگاه , كارنامه جعلي هشتم , كارنامه جعلي قلمچي , كارنامه جعلي نهم , جعل كارنامه پايه اول , جعل كارنامه پايه دوم , جعل كارنامه پايه سوم , جعل كارنامه پايه چهارم , جعل كارنامه پايه پنجم , جعل كارنامه پايه ششم , جعل كارنامه پايه هفتم , جعل كارنامه پايه هشتم , جعل كارنامه پايه نهم , جعل كارنامه پايه دهم , جعل كارنامه پايه يازدهم , جعل كارنامه پايه دوازده ام , جعل كارنامه ديپلم , جعل كارنامه پيش دانشگاهي, جعل كارنامه پايه متوسطه اول, جعل كارنامه پايه متوسطه دوم, جعل كارنامه دبيرستان , جعل كارنامه راهنمايي , جعل كارنامه ابتدايي , كارنامه جعلي پايه اول , كارنامه جعلي پايه دوم , كارنامه جعلي پايه سوم , كارنامه جعلي پايه چهارم , كارنامه جعلي پايه پنجم , كارنامه جعلي پايه ششم , كارنامه جعلي پايه هفتم , كارنامه جعلي پايه هشتم , كارنامه جعلي پايه نهم , كارنامه جعلي پايه دهم , كارنامه جعلي پايه يازدهم , كارنامه جعلي پايه دوازده ام , كارنامه جعلي ديپلم , كارنامه جعلي پيش دانشگاهي, كارنامه جعلي پايه متوسطه اول , كارنامه جعلي پايه متوسطه دوم , كارنامه جعلي دبيرستان , كارنامه جعلي راهنمايي , كارنامه جعلي ابتدايي , چگونه كارنامه جعلي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي پايه اول ابتدايي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي پايه دوم ابتدايي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي پايه سوم ابتدايي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي پايه چهارم ابتدايي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي پايه پنجم ابتدايي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي پايه ششم ابتدايي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي پايه اول راهنمايي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي پايه دوم راهنمايي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي پايه سوم راهنمايي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي اول دبيرستان درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي دوم دبيرستان درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي سوم دبيرستان درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي چهارم دبيرستان درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي ابتدايي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي راهنمايي درست كنيم ,
چگونه كارنامه جعلي ديپلم درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي پيش دانشگاهي درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي مدرسه درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي دانشگاه درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي كنكور درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي كنكور درست كنيم , چگونه كارنامه جعلي آزمون سراسري درست كنيم ,


#آموزش_جعل_كارنامه , #جعل_كارنامه , #جعل_كارنامه_با_فتوشاپ , #جعل_كارنامه_پيش_دانشگاهي , #جعل_كارنامه_دانشگاه , #جعل_كارنامه_دبيرستان , #جعل_كارنامه_دبيرستن , #جعل_كارنامه_در_سه_دقيقه , #جعل_كارنامه_راهنمايي , #چگونه_كارنامه_جعلي_بسازيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_درست_كنيم , #دانلود_كارنامه_جعلي , #راه_هاي_جعل_كارنامه , #روش_جعل_كارنامه , #ساخت_كارنامه_جعلي , #ساخت_كارنامه_جعلي_دبيرستان , #ساختن_كارنامه_جعلي , #كارنامه_پيش_دانشگاهي , #كارنامه_جعلي , #كارنامه_جعلي_پيش_دانشگاهي , #كارنامه_جعلي_دانشگاه , #كارنامه_جعلي_دبيرستان , #كارنامه_جعلي_راهنمايي ,
#كارنامه_جعلي_متوسطه , #كارنامه_دوم_دبيرستان , #كارنامه_راهنمايي , #كارنامه_متوسطه_اول , #كارنامه_ي_جعلي , #نرم_افزار_جعل_كارنامه , #نرم_افزار_جعل_كارنامه_دبيرستان , #جعل_كارنامه_كنكور , #جعل_كارنامه , #جعل_كارنامه_دبيرستان , #جعل_كارنامه_دانشگاه , #جعل_كارنامه_با_فتوشاپ , #جعل_كارنامه_مدرسه , #جعل_كارنامه_رايگان , #جعل_كارنامه_با_گوشي , #جعل_كارنامه_كنكور_سراسري , #جعل_كارنامه_راهنمايي , #كارنامه_جعلي , #كارنامه_جعلي_رايگان , #كارنامه_جعلي_كنكور , #كارنامه_جعلي_دبيرستان_رايگان , #كارنامه_جعلي_ساز , #كارنامه_جعلي_راهنمايي , #كارنامه_جعلي_دانشگاه , #كارنامه_جعلي_هشتم , #كارنامه_جعلي_قلمچي , #كارنامه_جعلي_نهم , #جعل_كارنامه_پايه_اول , #جعل_كارنامه_پايه_دوم , #جعل_كارنامه_پايه_سوم , #جعل_كارنامه_پايه_چهارم , #جعل_كارنامه_پايه_پنجم , #جعل_كارنامه_پايه_ششم , #جعل_كارنامه_پايه_هفتم , #جعل_كارنامه_پايه_هشتم , #جعل_كارنامه_پايه_نهم , #جعل_كارنامه_پايه_دهم , #جعل_كارنامه_پايه_يازدهم , #جعل_كارنامه_پايه_دوازده_ام , #جعل_كارنامه_ديپلم , #جعل_كارنامه_پيش_دانشگاهي,_
#جعل_كارنامه_پايه_متوسطه_اول,_#جعل_كارنامه_پايه_متوسطه_دوم,_#جعل_كارنامه_دبيرستان#جعل_كارنامه_راهنمايي , #جعل_كارنامه_ابتدايي , #كارنامه_جعلي_پايه_اول , #كارنامه_جعلي_پايه_دوم , #كارنامه_جعلي_پايه_سوم , #كارنامه_جعلي_پايه_چهارم , #كارنامه_جعلي_پايه_پنجم , #كارنامه_جعلي_پايه_ششم , #كارنامه_جعلي_پايه_هفتم , #كارنامه_جعلي_پايه_هشتم , #كارنامه_جعلي_پايه_نهم , #كارنامه_جعلي_پايه_دهم , #كارنامه_جعلي_پايه_يازدهم , #كارنامه_جعلي_پايه_دوازده_ام,_#كارنامه_جعلي_ديپلم , #كارنامه_جعلي_پيش_دانشگاهي,_#كارنامه_جعلي_پايه_متوسطه_اول , #كارنامه_جعلي_پايه_متوسطه_دوم , #كارنامه_جعلي_دبيرستان
#كارنامه_جعلي_راهنمايي , #كارنامه_جعلي_ابتدايي , #چگونه_كارنامه_جعلي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_پايه_اول_ابتدايي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_پايه_دوم_ابتدايي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_پايه_سوم_ابتدايي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_پايه_چهارم_ابتدايي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_پايه_پنجم_ابتدايي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_پايه_ششم_ابتدايي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_پايه_اول_راهنمايي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_پايه_دوم_راهنمايي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_پايه_سوم_راهنمايي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_اول_دبيرستان_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_دوم_دبيرستان_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_سوم_دبيرستان_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_چهارم_دبيرستان_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_ابتدايي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_راهنمايي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_ديپلم_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_پيش_دانشگاهي_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_مدرسه_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_دانشگاه_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_كنكور_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_كنكور_درست_كنيم , #چگونه_كارنامه_جعلي_آزمون_سراسري_درست_كنيم ,چطوري كارنامه جعلي درست كنم | دانلود كارنامه جعلي ,

برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/7/2 ساعت: 16 توسط:karnamehjali :

كارنامه جعلي - جعل كارنامه هورااااا :d شانس اوردم

داستان من و كارنامه جعلي دانش آموزيم

سلام خوبيد شما
امروز بلاخره كارنامه گرفتم، كارنامه نگو نامه اعمال بگو نمراتم يكي از يكي داغون تر
نمي دونم توي اين مدت تو مدرسه داشتم چي ميكردم؟
خلاصه گفتم اگر خانواده بفهمن كلمو ميكنن، تازشم ازم نااميد ميشن، همه اينترنت گشتم تا بلاخره اون چيزي رو كه ميخواستم پيدا كردم
كارنامه جعلي

رفتم تو اين سايت و يه كارنامه دانلود كردم و ويرايشش كردم
اين ترم فعلا بخير گذشت ولي به خودم قول دادم كه ترم بعدي خووووب درس بخونم

اگر شماهم كارنامه جعلي ميخوايد وارد اين سايت بشيد و دانلود كنيد (واسه منم دعا كنيد)
لينك دانلود كارنامه جعلي

دانلود كارنامه جعلي - دانلود جعل كارنامه

كارنامه جعلي - جعل كارنامه دانش آموزان


تگ ها:


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/11/18 ساعت: 04 توسط:karnamehjali :

كارنامه جعل دانلود كنيد زووووود :D

خوبيد بچه ها
حتما شما هم كارنامه گرفتيد؟
آخ آخ ميدونم چه حسي داريد من كه خراب كردم امتحاناتمو
اگر شماهم كارنامه تون نمرات پائيني توش نوشته بياييد اينجا كارنامه جعلي دانلود كنيد
من از اين سايت يه كارنامه دانلود كردم فعلا جونم راحته تا ايشالله ترم بعد بهتر بخونم و بهتر امتحانات بدم

واسه دانلود كارنامه جعلي روي لينك زير كليك كنيد


لينك دانلود كارنامه جعلي

دانلود كارنامه جعلي - دانلود جعل كارنامه

كارنامه جعلي - جعل كارنامه دانش آموزان


تگ ها:

 


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/11/12 ساعت: 06 توسط:karnamehjali :

كارنامه جعل كردم :D

سلام
از لينك زير راحت كارنامه جعلي رو دريافت كنيد

اين ترم بخاطر فضاي مجازي و گشت و گذار اصلا درس نخوندم، امتحانامو خراب كردم ولي ايشالله ترم بعد حتما درس ميخونم
خلاصه درس نخودم و امتحاناتم خيلي بد شد، كارنامه گرفتم، نمراتم يكي از يكي بدتر شده بودن
رفتم سايت صداي درس و كارنامه جعلي دانلود كردم و چاپ كردم تا كمي فعلا از زير فشار خارج خانواده خارج بشم ولي ترم بعد ايشالله خوب ميخونم و جبران ميكنم
اگر شماهم كارنامه جعلي ميخوايد از لينك زير دانلودش كنيد

لينك دانلود كارنامه جعلي

دانلود كارنامه جعلي - دانلود جعل كارنامه
كارنامه جعلي - جعل كارنامه دانش آموزان


تگ ها:برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/11/4 ساعت: 12 توسط:karnamehjali :

كارنامه جعلي - جعل كارنامه 43

+ نوشته شده: 1396/10/30 ساعت: 13 توسط:karnamehjali :

كارنامه جعلي - جعل كارنامه دانش آموزان

 

كارنامه جعلي دانش آموزان

براي دانلود كارنامه جعلي بر روي لينك پايين كليك كنيد

 

 

سلام خدمت تك‌تك شما خوبان

درس نخوندي ؟

امتحانات بد دادي؟

شايدم فقط يكي از امتحانات رو خراب كردي؟

حالا نگراني خانواده بفهمن خراب كردي امتحاناتو؟

ميخواي اين ترم رو بگذروني و ترم بعدي ايشالله بيشتر تلاش كني؟

نگران نباش با اين كارنامه موقتا از غر زدن ها خلاص شو تا ايشالله ترم بعدي بيشتر تلاش كني و نتيجه بهتري بگيري

 

پيشنهاد ميكنيم اين كارنامه رو دانلود كني و استفاده كني، چون:

 نه دانش خاصي ميخواد براي تغيير نمراتتون

 نه برنامه نويسي سختي داره تا جايي كه تونستم ساده ساده طراحيش كردم كه اذيت نشيد

 و كاملا كاملا شبيه به كارنامه هاي آموزش پرورش طراحي شده (بدون كوچكترين تفاوت)

 

 

دانلود طرح لايه باز كارنامه تحصيلي دانش آموزان

 

  • نام فايل: دانلود طرح لايه باز كارنامه تحصيلي دانش آموزان
  • حجم فايل: ۳٫۸۹ مگابايت
  • فرمت: لايه باز PSD فتوشاپ
  • سايز كاغذ:A5  دقيقا شبيه به كارنامه هاي آموزش و پرورش (آماده چاپ با هر نوع دستگاه چاپگري)
  • تعداد صفحات: ۱ صفحه
  • صفحه آرايي: بسيار مرتب و قابل ويرايش
  • توضيحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات خود را جايگزين كنيد
  • توضيحات ۲: پيشنهاد ميشود از خريد اين كارنامه از ديگر سايت ها خوداري كنيد زيرا اين كارنامه را بصورت خام ، بدون ويرايش و بدون ويراستاري و با فونت هاي غير استاندارد به شما عرضه مي نمايند
  • توضيحات ۳:  اين كارنامه توسط مدير سايت مرتب، شماره گذاري با فونت هاي استاندارد آموزش و پرورش و سايز صفحه آن تنظيم شده است

 

 

 

اين بار طرح لايه باز كارنامه تحصيلي براي مقاطع مختلف ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان را قرار داديم كه شما هم اكنون ميتوانيد با دانلود اين طرح لايه باز ( psd ) و ويرايش حروف و ارقام مورد نظر كارنامه دلخواه خود رو داشته باشيد.

نكات:
*
تمامي نوشته ها و عددها قابل ويرايش مي باشد

* مدير سايت چندين نوبت براي اطمينان چاپ نموده و مورد تائيد و دقيقا مشابه كارنامه هايي هست كه آموزش و پرورش صادر مي كند

 

براي دانلود كارنامه جعلي بر روي لينك پايين كليك كنيد

 

تگ ها:

آموزش جعل كارنامه, جعل كارنامه, جعل كارنامه با فتوشاپ, جعل كارنامه دانشگاه, جعل كارنامه دبيرستان, جعل كارنامه در سه دقيقه, چگونه كارنامه جعلي بسازيم, چگونه كارنامه جعلي درست كنيم, دانلود كارنامه جعلي, راه هاي جعل كارنامه, روش جعل كارنامه, ساخت كارنامه جعلي, ساخت كارنامه جعلي دبيرستان, ساختن كارنامه جعلي, كارنامه جعلي, كارنامه جعلي دانشگاه, كارنامه جعلي دبيرستان, كارنامه ي جعلي, نرم افزار جعل كارنامه, نرم افزار جعل كارنامه دبيرستان

 

وبلاگ ساز حرفه‌اي با بهترين و كارآمدترين امكانات: ميهن بلاگ

 


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/10/26 ساعت: 15 توسط:karnamehjali :

:: مطالب مشابه